Loga

Stáhněte si vhodnou verzi loga Visualbook s ohledem na plánované použití.

Logá

Stiahnite si najvhodnejšiu verziu loga Visualbook vzhľadom na zamýšľaný účel použitia.

Logos

Download the appropriate Visualbook logo version for your intended use.

Písma

Nainstalujte si písma, která vytvářejí a definují vizuální styl značky Visualbook.

Písma

Nainštalujte si písma, ktoré vytvárajú a definujú vizuálny štýl značky Visualbook.

Typography

Install fonts that create and define the visual style of Visualbook brand.

Barvy

Používejte naše firemní barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Farby

Používajte naše firemné farby pre digitálne obrazovky i tlačové aplikácie.

Colors

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů

Ověřte si správné zápisy značky Visualbook. Aplikujte vhodnou strukturu e-mailů.

Písanie názvov

Skontrolujte správnosť písania názvov značky Visualbook. Použite vhodnú štruktúru e-mailu.

Naming

Check the correct entries of Visualbook brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Výběr formátu loga

Používejte vhodné formáty loga podle vašeho plánovaného použití.

Ako vybrať vhodný formát loga

Používajte vhodné formáty loga vzhľadom na účel ich použitia.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Ukázky brandingu

Jednotný vizuální styl značky Visualbook v galerii vybraných ukázek.

Ukážky brandingu

Pozrite si jednotný grafický vizuálny štýl značky Visualbook v galérii vybraných ukážok. 

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of Visualbook brand through a gallery of selected samples.

Pro média

Ukázka veřejné stránky se zobrazením obsahu vámi vybraných Google Drive složek.

Pre médiá

Ukážka verejnej stránky zobrazujúcej obsah vami vybraných Google Drive zložiek.

Presskit

Sample public page showing the contents of your selected Google Drive folders.

Veřejné dokumenty

Ukázka veřejného odkazu na vaši libovolnou Google Drive složku.

Odkaz na verejné dokumenty

Ukážka verejného odkazu na vašu ľubovoľnú Google Drive zložku.

Link to public documents

This is a sample of public reference to any of your Google Drive folders.

lock_outline
Neveřejné dokumenty

Ukázka neveřejného odkazu na vaši libovolnou Google Drive složku. Zájemce o zobrazení obsahu musí požádat o povolení přístupu.

Odkaz na neverejné dokumenty

Ukážka neverejného odkazu na vašu ľubovoľnú Google Drive zložku. Záujemca o zobrazenie obsahu musí požiadať o povolenie prístupu.

Link to private documents

Sample non-public link to any Google Drive folder. Those interested in viewing the content must request access.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte Jiřího Chlebuse, grafického designera a autora tohoto Visualbooku.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte Jiřího Chlebusa, grafického dizajnéra a autora tohto Visualbooku.

Need help?

Contact Jiří Chlebus, graphic designer and author of this Visualbook.

jiri.chlebus@gmail.com